a a a a
PUBLIKACJA „TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM DZIECI. ZARYS PROBLEMATYKI” DOSTĘPNA JUŻ DO POBRANIA

PUBLIKACJA „TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM DZIECI. ZARYS PROBLEMATYKI” DOSTĘPNA JUŻ DO POBRANIA

26.11.2019
PUBLIKACJA „TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM DZIECI. ZARYS PROBLEMATYKI” DOSTĘPNA JUŻ DO POBRANIA

Opublikowany drugi zeszyt serii „Internet-edukacja-bezpieczeństwo” poświęcony został tematyce dla zespołu Dyżurnet.pl podstawowej. Ten funkcjonujący w ramach NASK-PIB podmiot, jako jedyny w Polsce przyjmuje zgłoszenia dotyczące rozpowszechniania za pomocą internetu materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci.

Publikacja jest wynikiem 12-letnich doświadczeń zespołu Dyżurnet.pl. Swoim zakresem tematycznym obejmuje między innymi polskie i międzynarodowe definicje oraz regulacje prawne dotyczące seksualnego wykorzystania dzieci, profile ofiar, sposoby dystrybucji nielegalnych materiałów oraz wyzwania, które stoją przed osobami oraz instytucjami, nieobojętnymi wobec przemocy i krzywdy wyrządzanej dzieciom.

Wyraźny nacisk położony został na terminologię definiującą opisywane zjawisko. Nie używamy rozpowszechnionego, ale błędnego sformułowania „pornografia dziecięca” sugerujące, że takie treści stanowią jedną z wielu odnóg branży porno. Zamiast tego stosujemy określenia: „treści pornograficzne z udziałem dzieci” jako pochodną sformułowania z kodeksu karnego oraz „materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka” podkreślający fakt, że produkcja takich treści wiąże się zawsze z dokonywaniem aktów przemocy seksualnej na dzieciach.

Publikacja ukazała się w roku 2017 i do tej pory dystrybuowana była wyłącznie wśród specjalistów zajmujących się tą trudną tematyką. Obecnie jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Zapoznaj się z pełną treścią publikacji.
Do góry Menu Strony