a a a a
Możesz pomóc- reaguj, zgłoś

Możesz pomóc- reaguj, zgłoś

28.09.2016
Celem kampanii „Możesz pomóc- reaguj, zgłoś! jest zwrócenie uwagi na problem skutków, jakie niosą dla ofiar umieszczone w Internecie materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.
 

Zespół Dyżurnet.pl chce uwrażliwić internautów na ten problem i wskazać skuteczne narzędzie walki z takimi treściami - zgłaszanie ich do dyżurnet.pl
 

Kampania skierowana jest do wszystkich użytkowników internetu, którzy są narażeni na napotkanie w sieci materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Głównym narzędziem kampanii jest spot utrzymany w konwencji teatru cieni, który uświadamia, że w dobie globalnej sieci komputerowej materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dziecka mogą być kopiowane błyskawicznie i rozpowszechniane na całym świecie niezależnie od tego, gdzie zostały zarejestrowane. Dodatkowo Zespół Dyżurnet.pl przygotował specjalne publikacje i broszury edukacyjne, w których przedstawia skalę zjawiska.

Na potrzeby kampanii przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano postrzeganie przez internautów występowania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka. Badania przeprowadzono w sierpniu 2016 roku, W badaniach wzięło udział ponad 1000 respondentów w wieku 18-65 lat.

Kampania Możesz pomóc- reaguj, zgłoś! Została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej na temat kampanii na stronie http://reagujzglos.dyzurnet.pl
Do góry Menu Strony