a a a a
Działania i aktywności Stowarzyszenia INHOPE- raport 2016

Działania i aktywności Stowarzyszenia INHOPE- raport 2016

07.11.2017
Stowarzyszenie INHOPE zrzeszające zespoły reagujące hotline z całego świata opublikowało raport z działalności za rok 2016.
 
W raporcie można znaleźć informacje o  działaniach i aktywnościach  podejmowanych przez członków Stowarzyszenia na rzecz walki z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dziecka.
Zwracamy szczególną uwagę na dane statystyczne mówiące o ofiarach, które występują na materiałach analizowanych przez zespoły reagujące hotline.

Z raportu wynika, że zespoły zrzeszone w globalnej sieci otrzymały prawie 9, 4 mln zgłoszeń, z czego po analizie wobec 210 904 tys podjęta została interwencja zmierzająca do  zawiadomienia organów ścigania i zablokowania dystrybucji nielegalnej treści.

Interesujące jest porównanie krajowego zespołu Dyżurnet.pl z analogicznymi zespołami z Francji i Niemiec. Pomimo większej liczby ludności wymienionych krajów, liczba zgłoszeń potencjalnych treści CSAM (child sexual abuse material) w Polsce relatywnie niewiele odbiega od liczby zgłoszeń we Francji. Z kolei liczba potwierdzonych przez analityków Dyżurnet.pl zgłoszeń treści CSAM jest zbliżona do liczby zgłoszeń potwierdzonych przez analityków trzech zespołów działających w Niemczech. Dane te pokazują istotną rolę Dyżurnet.pl w europejskiej sieci  hotline, a także dużą potrzebę istnienia Zespołu, reagującego na  informacje o potencjalnie nielegalnych treściach.

 Jako członkowie Stowarzyszenia INHOPE zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.
 
Do góry Menu Strony